CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI NGÔN NGỮ / BECI THE CAFE ONLY

Mục tiêu: Học viên có thể học được ngôn ngữ mới trong quá trình học viên dạy ngôn ngữ của chính mình. Tăng khả năng và cơ hội giao tiếp tiếng Anh. Lợi ích văn hóa- Chia sẻ và học tập những nền văn hóa khác nhau về các giá…
Read More

REAL-TALK ESL PRE-ASSESSMENT [WALES ACADEMY]

Cho học viên đã đăng ký học khóa REAL-TALK ESL cần phải gọi điện video với giáo viên trước khi đến. Tại sao cần phải làm vậy?? Nhờ vậy học viên có thể cải thiện hiệu quả hơi và hài lòng hơn nếu học viên đạt điểm yêu cầu bên…
Read More

SPARTA TEAM BUILDING DAY

Vào lúc 1:00 chiều thứ Sáu hằng tuần, tất cả các sinh viên Saparta sẽ tham gia hoạt động nhóm từ 1:00 – 1:50. Tất cả học sinh trong lớp học đều tham dự hoạt động ngoài trời này. Các hoạt động bao gồm các trò chơi xây dựng và…
Read More