Tin tức tứ các trứơng

HOẠT ĐỘNG KHÓA HỌC SPARTA – BECI ACADEMY

– Chủ đề: Cuộc đua kỳ thú
– Nội dung:
Các học sinh được chia thành 3 nhóm. Sau đó, mỗi nhóm được phát một dải giấy có chứa một câu đố cho thấy manh mối về điểm đến tiếp theo của họ.
Nhóm nào hoàn thành cuộc đua đầu tiên sẽ là người chiến thắng.

Hoạt động này nhằm mục đích kích thích tư duy phân tích của học sinh khi họ áp dụng các từ vựng, mẫu ngữ pháp và kỹ năng nói trong việc giải câu đố.