Tin tức tứ các trứơng

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI NGÔN NGỮ / BECI THE CAFE ONLY

Mục tiêu:

  1. Học viên có thể học được ngôn ngữ mới trong quá trình học viên dạy ngôn ngữ của chính mình.
  2. Tăng khả năng và cơ hội giao tiếp tiếng Anh.
  3. Lợi ích văn hóa- Chia sẻ và học tập những nền văn hóa khác nhau về các giá trị và niềm tin.

Thời gian : 2 buổi chiều chủ nhật mỗi tháng

2:30pm ~ 4:00pm (1h 30m)

Cách thức hoạt động:

Cùng với các sinh viên đại học, sinh viên của chúng tôi có thể có cơ hội dạy ngôn ngữ của riêng họ và học một ngôn ngữ mới. Điều này như cung cấp một con đường giúp học viên đắm mình vào một nền văn hóa khác khi họ biết thêm về ngôn ngữ các nước bạn. Các lớp học được tiến hành theo nhóm hoặc 1: 1 tùy thuộc vào số lượng sinh viên đã đăng ký.