Tin tức tứ các trứơng

REAL-TALK ESL PRE-ASSESSMENT [WALES ACADEMY]

Cho học viên đã đăng ký học khóa REAL-TALK ESL cần phải gọi điện video với giáo viên trước khi đến.

Tại sao cần phải làm vậy??

Nhờ vậy học viên có thể cải thiện hiệu quả hơi và hài lòng hơn nếu học viên đạt điểm yêu cầu bên dưới. Nếu không, học viên sẽ cảm thấy rất khó khi nói chuyện với người lạ bên ngoài hoặc bắt kịp với những lớp học.
* Không áp dụng cho học viên chọn học khóa ESL / ESL FLEXIBLE trước khóa REAL-TALK (vì nhà trường đã biết trình độ tiếng Anh của bạn).

Benchmark

 • Có thể trò chuyện dễ dàng
 • Hiểu và sử dụng được những ngữ pháp đơn giản
 • TOEIC : Trên 500
 • IELTS : Trên 4.0 (band-score)
 • TOEFL : Trên 50

Các bước

 1. Tư vấn
 2. Xếp lịch phỏng vấn
 3. Phỏng vấn
 4. Thông báo cho công ty tư vấn biết kết quả (Trong ngày phỏng vấn)
  →・Đạt:Bắt đàu lớp học ngay sau khi đến
  ・Không đạt:Những gợi ý như khóa ESL / ESL FLEXIBLE trước khóa REAL-TALK ESL.
 5. Đăng ký học

Câu hỏi ví dụ:

 1. Tại sao bạn muốn học khóa Real-Talk ESL??
 2. Điều gì làm cho bạn cảm thấy vui??
 3. Sở thích của bạn là gì??

…v.v