Tin tức tứ các trứơng

SPARTA TEAM BUILDING DAY

Vào lúc 1:00 chiều thứ Sáu hằng tuần, tất cả các sinh viên Saparta sẽ tham gia hoạt động nhóm từ 1:00 – 1:50. Tất cả học sinh trong lớp học đều tham dự hoạt động ngoài trời này. Các hoạt động bao gồm các trò chơi xây dựng và tăng cường kỹ năng tiếng Anh và kỹ năng làm việc nhóm của họ. Các giáo viên chuẩn bị các trò chơi vui nhộn như lật chai, đánh vần, các trò thể thao và nhiều hoạt động khác nữa. Tại APIBECI, chúng tôi luôn sáng tạo để sinh viên có thể học tập một cách hiệu quả nhất.