FAREWELL SPEECH – FIONA FROM VIETNAM

Fiona Xin chào các bạn! Chào buổi sáng! Thật vui khi thấy tất cả mọi người ngày hôm nay.Ngày 18 tháng 1 năm 2019 sẽ là một ngày rất đáng nhớ đối với tôi vì đó là ngày mà chúng tôi chính thức kết thúc thời gian tại học viện…
Read More