STUDENT REVIEW – WALES ACADEMY

Elly・Thời lượng:4 tuần・Mục đích:Du lịch / Sử dụng trong công việc “Để cho việc du lịch thoải mái hơn / sử dụng tiếng Anh trong công việc, liên quan đến ngành thực phẩm” là lý do tôi đã chọn học ở Philippines. Khóa học REAL-TALK ESL sẽ cung cấp trực…
Read More