|   / / / / / / / /

STUDY ENGLISH IN THE PHILIPPINES : EXPERIENCE ABOUT WALES

Student information:– Name: Maria– Nationality: Vietnamese– Program: ESL-IELTS– Duration: 8 weeks Hôm nay, mình dành thời gian để viết đôi điều về một số cảm nghĩ của mình đối với trường WALES – ngôi trường mà mình được học 1 term về ESL và 1 term về IELTS. Đối với…
Read More

STUDENT REVIEW – WALES ACADEMY

Elly・Thời lượng:4 tuần・Mục đích:Du lịch / Sử dụng trong công việc “Để cho việc du lịch thoải mái hơn / sử dụng tiếng Anh trong công việc, liên quan đến ngành thực phẩm” là lý do tôi đã chọn học ở Philippines. Khóa học REAL-TALK ESL sẽ cung cấp trực…
Read More