BECI ACADEMY – STUDENT REVIEW (JUNE.15)

ALICIA (LI, SHU PING)CAMPUS : LADY CAMPUSCOURSE  : SPEED ESLDURATION : 12 WEEKSNATIONALITY : TAIWANESELEVEL : BASIC1 How did you find ‘BECI’ and why did you choose us? Khi tôi quyết định học tiếng Anh ở Philippines, tôi bắt đầu tìm kiếm một số thông tin về các trường ngôn…
Read More

STUDENT REVIEW – WALES ACADEMY

Elly・Thời lượng:4 tuần・Mục đích:Du lịch / Sử dụng trong công việc “Để cho việc du lịch thoải mái hơn / sử dụng tiếng Anh trong công việc, liên quan đến ngành thực phẩm” là lý do tôi đã chọn học ở Philippines. Khóa học REAL-TALK ESL sẽ cung cấp trực…
Read More