|  

STUDENT REVIEW – WALES ACADEMY

Elly
・Thời lượng:4 tuần
・Mục đích:Du lịch / Sử dụng trong công việc

“Để cho việc du lịch thoải mái hơn / sử dụng tiếng Anh trong công việc, liên quan đến ngành thực phẩm” là lý do tôi đã chọn học ở Philippines. Khóa học REAL-TALK ESL sẽ cung cấp trực tiếp cho mục đích của tôi bởi vì tôi có thể nói với người lạ bên ngoài.

Tôi có thể tận hưởng hoạt động “Tương Tác Thực Tế”  vào sáng thứ Sáu. Điều tuyệt vời nhất là giáo viển sửa lỗi và gợi ý dựa theo những gì tôi nói.

Mặt khác, Lớp Viết và Gọi Điện khó hơn tôi tưởng bởi vì nó chứa những tình huống kinh doanh…. Giáo viên đã cố gắng điều chỉnh với trình độ và mục đích của tôi, cho nên tôi có thể bắt kịp với lớp nhưng bạn nên chuẩn bị trước..